Pazar Araştırması Nedir, Nasıl Yapılır?

E-ticaret yapmak isteyenler için en önemli konulardan birisi de pazar araştırması. İşe başlamadan önce ön araştırma yapmak kârlılık elde edebilmeniz için kritik öneme sahip. Bu durum, satmaya karar verdiğiniz ürünlerin satışa sunulmasından önceki hazırlık aşamaları için de geçerli. Ne kadar ürünle piyasaya girmeniz gerektiğini, hangi sitelerde nelerin ne kadar satıldığını bilmeniz son derece önemli.

Pazar araştırmasının yapılmasındaki birincil amaç ürününüzün piyasadaki ömrünü ve size getireceği kâr oranları üzerindeki riskleri azaltmaktır. E-ticaret işine girişirken karşılaşabileceğiniz riskleri azaltmak için yapabileceklerinizi bu yazımızda bir araya getirdik. E-ticarete nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.

Pazar Araştırması Nedir?

Pazar araştırması, potansiyel müşterilerinizin; tüketim alışkanlarını, fiyatlar karşısında verdikleri tepkileri, ürün tercihleri gibi bilgilerin düzenli olarak belirli veriler üzerinden takip edildiği sürecin genel ismidir.

Piyasa araştırması sayesinde ürününüzün potansiyel pazarı hakkında veriler toplayabilirsiniz. Böylelikle ürünlerinizi en doğru pazarda, en doğru zamanda sunmak için bir zemin hazırlarsınız. Aynı zamanda tüketicilerin ürünlerinizi neden satın almak istediklerini anlayabilir; onlara akılcı çözümler sunarak pazarda başarı elde edebilirsiniz.

E-ticaret ürün fikirleri için tıklayın!

Pazarlama Araştırması Nasıl Yapılır?

Belirli bir amaca yönelik pazarlama araştırmasının ilk adımı doğru soruları sormaktır. Bir piyasa araştırması sürecinde bu soruları sorarız:

 • Ürün veya hizmet, henüz saptanmamış; eksikliği giderilmemiş hangi soruna çözüm getirecek?
 • Potansiyel müşteri kitleniz içinde bulunan gruplardan hangileri olumlu hangileri olumsuz tepkiler verecek?
 • Ürünlerin hem mağazanız hem de potansiyel müşteriler açısından sürdürülebilirliği var mı?
 • Ürünün fiyat-performans oranı cazip mi, değil mi?
 • Son olarak da lojistik, dağıtım, ulaştırma, temin, depolama gibi değişkenler hesaba katıldı mı?

Ürün ve hizmet odaklı bu soruların haricinde doğrudan girilecek pazarın niteliği ve hedeflediğiniz müşteri kitlesine dair sorular da çok önemlidir. Girmek istediğiniz pazarın ülkedeki büyüklüğü, gelecekteki büyüme potansiyeli, toplumun sürekli değişen tüketim alışkanlıklarından etkilenme durumu gibi sorular pazar özellikleriyle ilgilidir.

İşe yarayacak veriler elde etmek istediğiniz bir pazarlama araştırmasında, satış ve pazarlama sürecinin ana etmenlerinden biri olan müşteriler ihmal edilmemelidir. Hitap edeceğiniz müşteri kitlesinin ekonomik durumunu, hangi durumlarda nasıl refleksler gösterdiklerini ve yaşam tarzlarını mutlaka hesaba katmalısınız.

Günün sonunda bütün bunlar potansiyel müşterilere nasıl yaklaşacağınızı belirler. Aynı zamanda reklam ve pazarlama stratejinizi doğru şekilde oluşturmanızı sağlar. E-ticaret ve dijital pazarlama yazımız da bu noktada size yol gösterecektir.

Rakip Analizi ve Strateji

Pazarlama aşamasının en önemli başlıklarından birisi de piyasa araştırmasıdır. Pazara girmeden önce piyasadaki rakiplerinizi iyice tanımaya çalışın. Rakiplerinizi doğrudan ve dolaylı rakipler olarak iki farklı liste halinde toplamanız analizi başından katmanlı hale getirir. Böylelikle sonraki adımlara daha hızlı bir şekilde geçebilirsiniz.

İkinci adım olarak rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin. Fiyat politikaları, müşterilerin sunulan ürünlere bakışı, rakiplerinizin tercih edilmesinin altında yatan nedenler gibi konularda bilgi sahibi olmanız e-ticarette pazar araştırması yapmanın en önemli yanlarından biridir.

Pazar Araştırması Yöntemleri

pazar-arastirmasi-yontemleri

Pazar araştırması için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Önemli olan doğru yöntemlerin uygulanıp doğru araştırmaların yapılmasıdır. Yetersiz ve yanlış bir araştırma hataları da beraber getirir. Bu da işletmenizin yanlış kararlar almasına, para kaybetmesine ve bunun sonucunda da başarısız olmasına neden olur. Bu sebeple piyasa araştırmasının doğru ve bilen kişilerce yapılması son derece önemlidir.

Piyasa araştırmasını iki farklı başlık altında inceleyebiliriz. Bunları birincil ve ikincil piyasa araştırması şeklinde isimlendiriyoruz.
Birincil pazar araştırması; yeni verilerin toplandığı yöntemdir. Araştırmanın ana konusuyla ilgili daha önce araştırma yapılmadığını ifade eder. Anket, bu tür bir araştırma yöntemidir.

İkincil pazar araştırması; daha önce üretilmiş veriler üzerinde çalışılan yöntemdir. Bu yöntemi de nicel ve nitel olarak ikiye ayırabiliriz.

Nicel (kantitatif) araştırmalar sayılabilen veriler üzerinde durur. Sektöre ya da ürünlerinize göre hazırlanmış soruların cevaplarını bulmak ister, istatistik biliminden destek alır.

Nicel araştırmalara; telefonla görüşme, yüz yüze görüşme, internet görüşmeleri örnek olarak gösterilebilir.

Nitel araştırmalarda ise büyük veriler yerine daha küçük gruplardan veri toplamayı amaçlarız. Küçük örnek gruplarından daha derinlikli veriler elde edebiliriz. Bu yöntemle yapılan araştırmalara; odak grup araştırmaları, derinlemesine mülakat, davranış araştırmaları örnek olarak gösterilebilir.

Piyasa Araştırması Yapmanın Faydaları Nelerdir?

E-ticarete girerken piyasa araştırması yapmanın öneminden yukarıda bahsettik. Elinizdeki ürünlerin pazardaki yolculuğunun nasıl olacağı hakkında fikir sahibi olmanız sizi rakiplerinizin önüne geçirerek avantajlı bir konuma sokar. Pazar araştırması yapmanın faydalarını saymamız gerekirse:

 • Piyasa araştırması mağazanızın performansını analiz etmenize yardımcı olur.
 • İyi bir pazar araştırmasıyla pazarlama aşamasında yaşanacak sorunların önüne geçmiş olursunuz.
 • Satış dönemindeki aksiyonları daha iyi planlamanızı sağlar.
 • Piyasadaki rakiplerinize göre hangi konumda olduğunuzu gösterir ve onların önüne geçmeniz için ipuçları sunar.
 • Tüketicilerin sadakatini arttırmak için çeşitli yöntemler geliştirmenize yardımcı olur.
 • Tüketici alışkanlıklarının ve beklentilerinin tespit edilmesi işinizde alacağınız kararlarda büyük risklerle karşılaşmanızın önüne geçer.
 • Satış yollarını genişleterek farklı uygulamaları da keşfetmenize olanak sağlar.
 • Mevcut pazarlama yöntemlerinizin işleyip işlemediğini, nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini gösterir.
 • Yeni tüketici grupları kazanmanıza yardımcı olur.

Pazar Araştırması Neden Önemli?

Piyasa araştırması süreçleri yukarıda saydığımız avantajları getirmesinin yanında hangi ürünlerin ve hizmetlerin gelir getireceğini tespit edebilmek için de oldukça önemlidir. Pazar araştırmasını hem iş planınızı oluştururken hem de halihazırdaki işletmenizin durumunu öğrenmek ve olası değişiklikleri planlamak için kullanabilirsiniz.

Müşteriler satın almak istedikleri ürünlerle ilgili güçlü bir araştırma ve karar alma mekanizmasına sahiptir. Ürünle ilgili yorumları okuyup, tavsiye almaya önem verirler. Ülkemizin de içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle tüketiciler ekstra dikkatli alışverişler yapmakta, bir ürüne ihtiyaçlarının olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu durum pazardaki yerinizi güçlendirmeniz için oldukça önemli ve dikkate almanız gereken bir durumdur.

Pazar araştırmaları sayesinde tüketicilerin eğilimlerini gözlemleyebilirsiniz. Bu sayede satış stratejilerinize karar verebilirsiniz. E-ticaret sektöründe yer edinmek ve edindiğiniz bu yeri korumak istiyorsanız piyasa araştırması süreçlerine önem vermelisiniz.

Piyasa Araştırma Sürecinde Yapılan Hatalar

Piyasa araştırmalarında yapılan hataların başında sadece ikincil araştırma yöntemini kullanmak gelir. Daha önce başka şirketlerin yaptığı araştırmalar üzerinden gitmek size faydadan çok zarar sağlayabilir. İkincil araştırma yöntemi; satmak istediğiniz ürün grubuyla ilgili satış öncesi bilgi verir. Ancak satmak istediğiniz ürünleri, gireceğiniz pazarı belirledikten sonra birincil araştırma yaptırmanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Bilgi edinmek için yalnızca internet kullanmak da doğru değildir. İnternette genelgeçer verilere erişirsiniz. Herkesin ulaşabildiği bu bilgiler size faydadan çok zarar sağlayabilir. İşletmenize özel bir pazar araştırması sizi başarıya götürecektir.

Anketler için tanıdık çevrenin kullanılması da hatalı bir davranıştır. Özellikle küçük işletmelerin düştüğü bu hata doğru bilgiler sağlamaz. Doğru bilgiler için gerçek potansiyel müşterilerle iletişim kurmak son derece önemlidir.

Pazar Araştırması Yapmak için Kullanabileceğiniz Araçlar

Pazar araştırması için çeşitli araştırma şirketleriyle anlaşabileceğiniz gibi kendiniz de bu şirketlere başvurmadan önce araştırma yapabilirsiniz. Bu kısımda kullanabileceğiniz araçlardan bahsedeceğiz.

Google Insight Databoard: E-ticaret yaparken kullanabileceğiniz en önemli kaynaklardan biridir. Muhtelif kaynaklardan toplanan bu verileri işletmeniz için kullanabilirsiniz.

Google Docs, Forms – Google’ın bu hizmetiyle anketler oluşturabilirsiniz. Ardından bu anketleri sosyal medya üzerinden potansiyel müşterilerinizle paylaşabilirsiniz. Çok doğru sonuçlar vermeyecek de olsa fikir edinebileceğiniz bir yöntem.

Survey Monkey: Ücretli ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu uygulama derinlemesine araştırmalar yapan güçlü bir araç. Müşterilerinizin alışkanlıklarını ve girmek istediğiniz pazarın potansiyelini kısmen de olsa öğrenebilirsiniz.

Typeform: Halihazırda kendi siteniz üzerinden e-ticaret yapıyor ve geliştirmek istiyorsanız Typeform kullanabilirsiniz. Web sitenizi görüntüleyen kullanıcılara tek seferlik imajlar yardımıyla cevaplayabilecekleri sorular yönelten bu uygulamayı, müşterilerinizin eğilimini ölçmek için kullanabilirsiniz.

Yine de en doğrusu her işi profesyonelinin yapması. Siz de bu yöntemleri denedikten sonra mutlaka pazar araştırması yapan şirketlere başvurmalısınız.

eticaret-illustrasyon

Online Mağazanı 15 Dakikada Kur!

3 gün ücretsiz, ilk 3 ay sadece aylık 1$'a mağazanı Shopify ile kur! Hemen satış yapmaya başla!

Yazar hakkında

E-ticaret konusunda sürekli araştıran, öğrenen ve öğrendiklerini başkalarıyla paylaşmayı seven biri.

Yorum yapın